PROMO ZID 4 POLJA ZAKRIVLJEN

Back Board 4 polja (zakrivljen) je promotivni foto zid čije su glavne karkateristike : mobilnost, brza montaža i demontaža, prenosna torba sa točkićima, posedovanje reflektora za osvetljavanje vizuala,v elika reklamna površina i štampa u punom koloru koja se rebrendira na brz i jednostavan način. Dimenzije ovog back board wall-a su 280 x 230 cm i sačinjen je od 4 juvidor panela.

--> -->

Kontaktirajte nas