ŠTAMPANJE NA KOVERTAMA

Štampanje koverti sa brenidgom kompanije, logotipom i adresom je deo standardnog reklamnog materijal svake kompanije.Nudimo Vma uslugu štampe na svim vrstama stndardnih formata koverti .Minimalan tiraž za uštamavanje koverti je 500 komada, a standradan rok isporuke je 2-3 radna dana od potvrde posla i slanja grafičkog rešenja za štampu. Najčešće se za standardnu poslovnu komunikaciju i slanje računa korsiti ameriken koverta dimenzija 23 x 11 cm sa ili bez prozora.

Galerija KOVERTE :