SKELSKO PLATNO – ŠTAMPA VELIKIH FORMATA NA PLATNU IZ ROLNE ŠIRINE 2 X 100 metara

Štampa na skelskom platnu je namenjena za brendiranje gradilišnih skela i ograda. Karakteristike štampanog skelskog platna se ogledaju u vetropropusnom materijalu koje je rupičasto – perforirano, štampa je uv i vodotporna pa je namenjena za brendiranej spoljašnih površina sa očekivanim rokom trajanja od oko godinu dana. Širina rolne je 2m i dužina je 100 metra pa je minimalna količina z aporudžbinu 200 m2 (jedna rolna).Skelsko platno je vrlo ekonomično, ali sa sobom nosi i određena ograničenja prilikom štampe: nije moguće raditi pun kolor niti sitne detalje na platnu, pozadine mora biti bela, a štampa logotipa se ponovalja naizmenično sa belim razmacima od 2-3 metra. Makimalna širina štampe je 175 cm i ne postoji mogućnost za doradu u vidu ojačanja niti postoji mogućnost za postavljanje metalnih alkica – ringlica na platno. Štampa se radi na solventnoj bazi pa je boja trajna i postojana pri spošljašnjem korišćenju, a samo platno je vetropropusno i ne pravi efekat jedra prilikom postavljana na skelu.Zakonska forma nalaže oblaganje skela sa zaštitnim platnom je ovo idealna način da zadovoljite i zakonsku formu i postavite Vašu reklamu u iuzetno velikim razmerama i na pozicijama koje će sigurno privući poglede i pažnju koja je usmerena na Vaš brend.