ŠTAMPANJE MEMORANDUMA

Štampanje memoranuda za firme je deo obaveznog reklamnog materijal svake kompanije, i obzirom da služi za formalnu poslovnu komunikaciju koja predstavlja kompaniju veoma je važno da memorandum bude kvalitetan i dobro odštampan. Memorandum je obično lista A4 papira debljine od 90 do 115 gr sa kompletnim indentifikacionim podacima firme i logotipom kompanije, što uz odštampanu kovertu kompletira set za formalnu komunikaciju i slanje poslovnih informacija putem pošte.Minimalan tiraž za štampu je 500 komada, uobičajeni rok izrade je 2-3 radn dana od slanja grafičke pripreme, tehnika štampe je ofset. Ako držite do imidža kompanije i svog ličnog imidža onda je kvalitetan materijal za poslovnu komunikaciju polazna tačka.

--> -->

Kontaktirajte nas

Galerija MEMORANDUMI :