PROMO ZID 4 POLJA RAVAN

Back Board 4 polja (ravan) je promotivni displej sastavljen pod mobilne konstrukcije koja se sklapa i rasklapa vrlo jednostavno i brzo, a po potrebi se prenosi sa jednog na drugo mesto promocije. Mogućnost rebrendiranje ovog displeja ga čini vrlo upotrebljivim jer je jednu konstrukciju moguće koristi za više različitih prezentacija menjajući samo štampanu grafičku komunikaciju. Dimenzije ovog back wall-a su 300 x 230 cm i spada u red manjih back board foto zidova.

--> -->

Kontaktirajte nas