PROMO ZID 3 POLJA

Back board 3 polja je promotivni zid koji služi kao podloga za fotografisanje i spada u promotivne displeje koji se koriste za sajmove, promocije i prezentacije. Ovaj promotivni foto zid je sklopivo- rasklopiv, sastavljen od pop up konstrukcije, juvidora sa štampom, magnetnih nosača i prenosne torbe. Dimenzije su 230 x 230 cm i spada u najmanji back boad iz kategorije promotivnih zidova.

--> -->

Kontaktirajte nas