Prodaja zastava stranih zemalja

Proizvodnja i prodaja zastava državnih zatava stranih zemalja.Štampa zastava zemalaja se radi na spoljašnju i unutrašnju dekoraciju tehnikom sublimatik digitalne štampe na 120 gr poliesteru. Obzirom da zastave zemalja predstavljaju simbole doređenih država, proizvodnja i izgled zastave moraju da budu strogo kontrolisani i u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom i zakonom definisamnim parametrima po pitanju grba, boja i proprcije.

KREIRAJTE PORUDŽBENICU

Prodaja zastava stranih zemalja

Proizvodnja i prodaja zastava državnih zatava stranih zemalja.Štampa zastava zemalaja se radi na spoljašnju i unutrašnju dekoraciju tehnikom sublimatik digitalne štampe na 120 gr poliesteru. Obzirom da zastave zemalja predstavljaju simbole doređenih država, proizvodnja i izgled zastave moraju da budu strogo kontrolisani i u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom i zakonom definisamnim parametrima po pitanju grba, boja i proprcije.

Galerija ZASTAVE ZEMALJA :