ZASTAVE ORGANIZACIJA

Proizvodnja zastava organizacija i udruženja se radi u skladu sa grafičkim zahtevima naručioca posla za spoljašnju i unutrašnju dekoraciju prostora ili događaja. Zastave se štampaju na poliester materijalu evropskog porekla, originalnim bojama koje garantuju visok kvalitet i postojnaost otiska u spoljašnjim uslovima korišćenja usled izlaganja atmosferskim uticajima.Dorada se radi u skladu sa tehničkim standardima pa je zagaraantovan kvalitet zastava.

--> -->

Kontaktirajte nas

Galerija ZASTAVE ORGANIZACIJA :