PLATNO ZA SKELE

Platno za skele je zakonom propisano mrežasto platno koje se koristi za ogradu gradilišne skele. Štampa se radi na platnu od 80 gr bele osnove sa bazičnom namenom da zaštiti prolaznike od pada alata, prašine i materijala sa skele prilikom obavljanja redovnih poslova na gradilštu (pa je kao takvo sastavni deo svakog većeg gradilišta). Iskoriste veliku površinu građevinskih skela i zakonsku obavezu postavljanja zaštitnog platna da površinu obloženu skelama pretvorite u reklamnu ili oglasnu površinu za promociju brenda ili građevinskog projekta. Štampa na skelskom platnu je uv i vodootporna, malo platno je vetro propusno izdržljivo na spoljašnje atmosferske uticaje sredine.

--> -->

Kontaktirajte nas

Galerija PLATNO ZA SKELE :