ŠTAMPANJE BILBORDA NA CERADI

Štampanje bilborda na ceradnom baner platnu ili na meš platnu je odličan način za brendiranje bilbord površina.Štampa je uv i vodotporna i otporna na atmosferske uticaje, a u zavisnosti od bilbord površine i konstrukcije moguće je kombinovati meš perforirani materijal i ceradno puno platno.

Cena štampe iz kalkulatora ne uključuje montažu bilborda na lokaciji, cena montaže se posebno ugovara u zavisonosti od lokacije, visine na kojoj se radi montaža i broja bilborda za montažu.
--> -->

Kontaktirajte nas